Kontakt

KONTAKT

ADRES

Centrum Dermatologiczne ROTER & ROTER
ul. Warszawska 57/1-2
81-309 GDYNIA

 

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Dermatologiczne Roter & Roter, Barbara Roter z siedzibą w Gdynia 81-309, ul. Warszawska 57/1-2, numer kontaktowy +48 58 661 46 52, email gabinet@lekarz-dermatolog.pl;
  2. Centrum Dermatologicznym Roter & Roter nie powołuje Inspektora Danych Osobowych, jego funkcje pełni Administrator;
  3. Pani/Pana dane osobowe (e-mail oraz numer telefonu) przetwarzane będą w celu zapewnienia efektywnej komunikacji pomiędzy podmiotem leczniczym a pacjentem. W przypadku wystawienia rachunku przetwarzane będą pozostałe dane osobowe, zawarte w dokumentacji medycznej, niezbędne do przeprowadzenia rozliczeń;
  4. W przypadku wystawienia rachunku odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Biuro Rachunkowe PARTNER, 81-364 Gdynia, ul. 10-Lutego 33/521;
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres działalności placówki oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji medycznej (Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta art. 29);
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do (po 25 maja 2018 r.) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci adresu email oraz numeru telefonu jest dobrowolne.;
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (elektroniczne formularze/zgłoszenia).